فروشگاه دنیای امنیت | محصولات آموزشی - خدماتی امنیت و تست نفوذ

محصولات ویژه

pentest
security
forensics
hardening

محصولات تست نفوذ

کتابچه راهنمای امن سازی وب سرور مایکروسافت IIS 10

countdown

یکی از بخش‌های مهمی که در اکثر دوره‌ها و مستندات امنیتی به آن اشاره می‌گردد، مقاوم سازی سرورها و سرویس‌های مورد استفاده در شبکه سازمان می‌باشد. در همین راستا مستنداتی تحت عنوان CIS منتشر شده است که از آن ها به منظور مقاوم سازی سرویس ها و سرورها استفاده می گردد. در مستند جاری که به صورت کتابچه تولید شده است، بخش های مختلف مستند CIS مربوط به امن سازی و مقاوم سازی وب سرور IIS 10 ترجمه شده و در اختیار شما قرار می گیرد. این سند راهنمایی‌های لازم را برای ایجاد وضعیت پیکربندی ایمن برای IIS 10 ارائه می‌دهد.

مشاهده و خرید محصول